/

14 juli 2021

Experiment vóórverkennen met autonome systemen van start

Op de basis in Oirschot werd een live demo met gehouden met Spot (de robothond) voor een groep specialisten van defensie en politie. Doel was het voorbereiden van het experiment autonome systemen bij vóórverkennen. In die voorbereiding is gekeken hoe dat vóórverkennen nu gaat en wat een robot daarin zou kunnen betekenen. Ook is gekeken naar wat de robot (nog) niet kan en wat er verder nog te onderzoeken is. De taak voorverkennen wordt nu uitgevoerd door speciaal getrainde mensen met gebruikmaking van diverse hulpmiddelen (waaronder speurhonden). Die voorverkenning levert informatie op voor de inzet(strategie).

 

De gedachte is dat ‘Spot’ op een voor mens en dier veilige manier een ruimte kan vóórverkennen waarbij die robot autonoom obstakels kan ontwijken.

Twee knelpunten kwamen al snel in zicht:

  1. dat van de verbindingen (besturing en live beeld): afstand is daar een probleem. Grotere afstand of tussenliggend materiaal leveren communicatie hick-ups op;
  • de sensoren op de gebruikte robot blijken nog moeite te hebben met spiegelende oppervlakken en tekort aan contrasten. Slecht zicht is een probleem.

Nieuw te onderzoeken vragen

  1. Kan zo’n robot: – een deur open maken? – het pand weer verlaten (Go Home functie) – collega’s de weg wijzen (begeleiden in of uit pand) – een sensor achterlaten? – metingen doen – een kaart maken (2D/3D) – gebruikmaken van een vooraf ingeladen kaart? – voor mens en dier gevaarlijke situaties herkennen? – samenwerken met een hond?
  2. Is de robot te hacken, en wat is daar tegen doen? – Wat is er nodig voor veilige data-overdracht van en naar de robot? – Zijn er autonome systemen die (gewonde) personen kunnen vervoeren?

Hoe gaan we verder: Deze inzichten en vragen zullen een plek krijgen in volgende experimenten.