/

14 november 2023

Onderzoek Fontys: reduceren aanrijtijden met AI

Hoe kan AI de veiligheidsdiensten helpen om de aanrijtijden en de toewijzing van middelen te optimaliseren? Dat was de vraag die we als Safety & Security Campus neerlegden bij studenten van Fontys ICT. In onderstaande video geeft Alexander Nechev inzicht in de uitkomsten van zijn onderzoek. Weer een mooi voorbeeld van samenwerking tussen kennisinstellingen (Fontys Hogeschool), bedrijfsleven (SPARC – Sharing Platform For Applied Research Co-Operation) en first responder organisaties waar we trots op zijn!