Follow Me & Lastdrager

Projectbeschrijving

Studenten van Avans Hogeschool Breda werken aan een robot voor het autonoom volgen van mensen tijdens de operatie.

Het operationele nut

Follow me robots kunnen de operatie beter en eenvoudiger maken. Ze kunnen immers mensen ontlasten door zwaar materiaal te dragen en – autonoom – naar de juiste plek te brengen. De studenten zochten hiervoor naar een betrouwbaar/robuust systeem om een willekeurig platform geschikt te maken voor een follow-me functie. In eerste instantie experimenteerden ze hierbij met een Unitree platform. Door problemen werd uiteindelijk gekozen voor een eigen robot (Harry).

Sensorfusie

De studenten ontwikkelden een robot die in een goed verlicht en goed toegankelijk pand een specifiek persoon op gelijke afstand blijft volgen. Dit gebeurt op basis van zicht met een camera. De robot volgt de persoon in een rechte lijn en beweegt mee met bochten en varieert in snelheid als de te volgen persoon sneller of langzamer loopt. Het team plaatste ook sensorenop de robot waarmee de robot ook bij slecht zicht (donker en of rook) de te volgen persoon kan volgen. Deze sensoren zijn in deze fase van het experiment nog niet aangesloten. Een volgend team gaat verder op deze ontwikkeling. Ten slotte: De robot stopt nu op het moment dat er zich een obstakel tussen de robot en de te volgen persoon zit. Het ontwijken van obstakels kan nu nog niet.

Bijvangst

Het experiment leverde ook nog een aardige bijvangst op. Het studententeam van Avans maakte gebruik van een nieuw zintuig/sensor: UWB. Met deze sensor kunnen we inpandig nauwkeurig plaats en locatie van mensen bepalen. Zo is bijvoorbeeld in een slecht-zicht-situatie de positie van collega’s in beeld te brengen. Deze sensoren kunnen ook op een robot worden geplaatst. Hierdoor is de positie van de robot in de ruimte nauwkeurig te bepalen.