Samenwerken

samenwerken

Samenwerken betekent niet alleen werken aan gezamenlijke projecten of het gebruik maken van elkaars technologie. Samenwerken begint al bij onderling contact, bij het leren kennen van elkaars organisatie. Maar samenwerken betekent ook het gebruik maken van elkaars faciliteiten of het gezamenlijk werven van nieuwe mensen. Wij geloven dat samenwerking – in de breedste zin des woords – bijdraagt aan een veiliger wereld. We kunnen immers veel van elkaar leren. En daar wordt iedereen beter van.